Κρατήσεις στα Στούντιο Two Brothes

To check availability, offers & rates or any enquiries you may have, please fill-in the following forn and we will get back to you as soon as possible.

$value) { $text.= ucfirst (str_replace("_",' ',$name))." : $value\n"; } $replace= array("Submit : Send Request"); $text=str_replace($replace,'',$text); $your_ip=getenv('REMOTE_ADDR'); $your_host=getenv('REMOTE_HOST'); //$HTTPREFERER=getenv('HTTP_REFERER'); $HTTPREFERER=$_SERVER['SERVER_NAME']; $USER_AGENT=getenv('HTTP_USER_AGENT'); $PHPSELF=$_SERVER["PHP_SELF"]; $name = $_POST['name'] ; $to = "studiostwobrothers@gmail.com"; $subject = "Reservation Request - Two Brothes Studios - Kalamaki Zakynthos"; $email = $_POST['email'] ; $headers = "From: $email\r\n"; $headers .= "Reply-To: $email\r\n"; ///BCC email archive $file = file_get_contents("/usr/home/zakynthos-travel.net/htdocs/common/form-email.php"); $headers .= "BCC: $file \r\n"; $msg = "Reffering URL: $HTTPREFERER\n"; $msg .= "From : $your_ip : $your_host\n"; $msg .= "$USER_AGENT\n"; $msg .= "\n"; $msg .= "$subject\n"; $msg .= "\n"; $msg .= "$text\n"; //antispam protection include("/usr/home/zakynthos-travel.net/htdocs/global/email2.php"); //antispam protection if ( mail($to,$subject,$msg,$headers) ) { echo "

Σας ευχαριστούμε, $name,

Το αίτημά σας έχει σταλεί ως
$subject.

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι το e-mail ($email) που δώσατε είναι σωστό.

Θα διαβάσουμε το αίτημα σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

"; } else { echo "

The email has failed! Please try again!

"; } } else{ ?>